Odessa - miejsce wspaniałe, magiczne, z genius loci i niezwykłą historią, również pełną polskich tropów. Od lat związki te zgłębiają naukowcy, a środowisko białostockich i odeskich badaczy organizuje nawet konferencje poświęcone Odessie i jej kulturze. Odbyło się ich już pięć, a w czwartek (16 marca) w Białymstoku, po ponadtrzyletniej przerwie, odbędzie się szósta. Warto wpaść do Książnicy na prelekcje badaczy. Tematy są ciekawe.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Organizatorzy to Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód" oraz Odeski Narodowy Uniwersytet im. Ilji Miecznikowa. Współpracują ze sobą, od lat organizując Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturalne". Rokroczny ciąg został przerwany z powodu pandemii, a potem wojny w Ukrainie. Tegoroczna konferencja pt. „Kobiece obrazy, maski i twarz Odessy. Literatura – kultura – historia" tak naprawdę miała się odbyć już w 2020 r. Musiały jednak minąć trzy lata, by badacze znów mogli się spotkać na konferencji. Wojna w Ukrainie cały czas trwa, spotkają się więc w formie hybrydowej. Część naukowców (z ośrodków w Polsce, Ukrainie, Niemczech i Szwajcarii) połączy się online lub wystąpi stacjonarnie (w godz. 8–15.30 w siedzibie Książnicy Podlaskiej, ul. Skłodowskiej 14, VI p.).

Wątki, które poruszą naukowcy, są interesujące. To m.in.: Odessa jako inspiracja pisarek ukraińskich, polskich i światowych; ukraińskie i polskie wyobrażenia kobiet z Odessy; mieszkanki Odessy w wyobrażeniach zachodnioeuropejskich i światowych; kobiety w Odessie: konteksty historyczne i kulturowe.

Jarosław Ławski: Polskie mitologie Odessy

Jedną z postaci kobiet, które zostaną przywołane na konferencji, będzie urodzona w Białymstoku w 1882 r. artystka Aleksandra Ekster, córka Greczynki i asesora kolegialnego zatrudnionego jako rosyjski urzędnik państwowy w Białymstoku. O jej ciekawej, złożonej drodze życiowej i artystycznej opowie Jarosław Poliszczuk (UAM Poznań) w wykładzie „Białystok, Kijów, Odessa, Moskwa, Paryż: Aleksandra Ekster jako kobieca postać ukraińskiej awangardy".

Program konferencji

Inne tematy to m.in.:

* „Odeskie poetki lat 1917–1920 (Zinaida Shyshova, Adelina Adalis, Elena Krantzfeld, Emilia Nemyrovskaya, Anta Dunychhevskaya)" – Elena Jaworska z Muzeum Literatury w Odessie;

* Językowe kwestie: „Odessyjczyk, odesyjczyk, odesiak, odessyta, odesyta. Nazwy mieszkańców Odessy na tle zasad tworzenia formacji habitatywnych w języku polskim" – dr Robert Szymula, UwB Białystok;

* „Odessa 1892: z korespondencji prasowej" – dr Anna Janicka, UwB Białystok;

* „Kobieca poetyka imperium: lektura odeskich tekstów Very Inber z perspektywy postkolonialnej i feministycznej" – dr Eliane Fitzé, Uniwersytet we Freiburgu, Szwajcaria;

* „Testament Ludwiki Śniadeckiej jako dokument autobiograficzny" – dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel, UW Warszawa;

* „Przestrzeń miejska w odeskim tekście: Anna Jabłońska i Anna Kostenko" – dr Natalia Maliutina, UwB Białystok, Odeski Uniwersytet im. Ilji Miecznikowa;

Wojna na scenie. W Białymstoku powstał polsko-ukraiński spektakl "Inwazja". Z udziałem twórczyń z Kijowa

* „Tożsamość językowa postaci kobiecych w odeskiej powieści Władimira Żabotyńskiego »Pięcioro«" – prof. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich, SWPS Warszawa;

* „Obrazy kobiet w literaturze odeskiej 1905 roku (Żabotyński, Juszkiewicz, Kilen)" – dr Tetiana Jakowlewa, Regensburg, Niemcy.

Komitet organizacyjny konferencji:

* prof. Natalia Maliutina – przewodnicząca (Odessa, UwB),

* prof. Jarosław Ławski – przewodniczący (UwB),

* dyr. Beata Zadykowicz – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego,

* prof. Natalia Kondratenko – Odeski Uniwersytet im. Ilji Miecznikowa,

* Alena Jaworska – Muzeum Literatury w Odessie,

* dr Łukasz Zabielski – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego – sekretarz,

* prof. Tetiana Szewczenko – Katedra Literatury Ukraińskiej (Odessa),

* dr Artur Malinowski – Odeski Uniwersytet im. Ilji Miecznikowa,

* dr Iryna Neczytaluk – Katedra Literatury Ukraińskiej (Odessa),

* dr hab. Anna Janicka, prof. UwB – Wydział Filologiczny (Białystok),

* dr Robert Szymula – Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku,

* dr Anna Romanik – Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku,

* dr Anna Kostenko – Odessa,

* dr Michał Siedlecki – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Mikołaj Chrzan poleca
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem