Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

We wtorek (11 stycznia) w rozmowie z „Wyborczą" rzeczniczka Komendy Głównej Straży Granicznej ppor. Anna Michalska zapowiedziała:

– Do końca tygodnia ma wpłynąć dokumentacja techniczna od wykonawców na budowę pierwszych odcinków zapory na granicy z Białorusią. Około 25 stycznia oddamy im tu place budowy.

Czytaj też: Przyrodnicy przestrzegają przed nieodwracalnymi skutkami budowy bariery granicznej

Odcinki nie krótsze niż 5 km

Rzeczniczka Michalska potwierdziła wcześniejsze informacje, że granica polsko-białoruska w związku z budową zapory została podzielona na cztery odcinki, a prace będą na nich prowadzone jednocześnie (w systemie trzyzmianowym). Przekazała, że dokumentacja techniczna od wykonawców ma dotyczyć pierwszych czterech odcinków nie krótszych niż 5 km. Przypomniała, że kolejnym etapem związanym z budową zapory będzie podpisanie umów przez SG dotyczących powstania bariery elektronicznej. Zapewniła, że gdy budowa ruszy, Straż Graniczna zaprosi na miejsce dziennikarzy, którzy obecnie (do 1 marca) nie mogą przebywać w polsko-białoruskim pasie przygranicznym (wcześniej objętym stanem wyjątkowym), chyba że w formie zorganizowanej przez SG i pod jej kontrolą. Zapora też ma powstawać przy obecności dziennikarzy, ale w ramach „wycieczek" organizowanych przez SG.

Czytaj też: Białoruski uchodźca polityczny przepłynął Bug. Jest sądzony za nielegalne przekroczenie granicy

Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami przedstawicieli rządu i jego pełnomocnika ds. budowy tej zapory inżyniera Marka Chodkiewicza, „mur" na granicy polsko-białoruskiej (o długości 186 km i wysokości ponad 5,5 m) ma być gotowy w czerwcu.

Budowa pod kontrolą CBA

Przypomnijmy. Straż Graniczna (formalny inwestor) 4 stycznia podpisała trzy umowy związane z budową zapory na granicy z Białorusią z firmą Budimex oraz konsorcjum firm Unibep i spółki Budrex. Budimex m wybudować 105,5 km zapory, a drugi z wykonawców – 80,7 km. Straż Graniczna w ubiegłym tygodniu podpisała też umowę z konsorcjum trzech firm: Polimex Mostostal SA, Mostostal Siedlce Sp. z o.o. i Węglokoks SA, na wykonanie stalowych przęseł (do budowy zapory ma być wykorzystanych ponad 50 tys. ton stali).

MSWiA podało, że na wykonanie wszystkich prac zakontraktowano łącznie przeszło 1 mld 233 mln zł, z czego ponad 589 mln zł to kwota wykonania stalowych przęseł, a ponad 644 mln zł – robót budowlanych.

Wcześniej szacowano, że koszt zapory ma wynieść 1 mld 615 mln zł, z czego 1 mld 500 mln zł ma pochłonąć budowa fizycznej bariery, a 115 mln zł zostanie zapłacone z urządzeń technicznych (perymetria).

W ustawie o budowie zabezpieczenia granicy państwowej stanowiącej granicę zewnętrzną UE, która weszła w życie 4 listopada zeszłego roku (podpisanej przez prezydenta Dudę na początku listopada ubiegłego roku) wskazano, że do inwestycji nie będą stosowane przepisy odrębne, w tym m.in. prawa budowlanego, prawa wodnego czy prawa ochrony środowiska. Do inwestycji nie będzie też stosowane Prawo zamówień publicznych, a kontrolę związanych z nią zamówień sprawować będzie Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Czytaj też:  Mur na granicy polsko-białoruskiej bez przetargu, by nie opóźniać inwestycji

Ludzie w mundurach (wbrew wojskowym przepisom nie noszą oznaczeń jednostki ani żadnych innych) budują 'płot Błaszczaka' - zasieki z drutu kolczastego na granicy polsko-białoruskiej między Krynkami a Grzybowszczyzną. 27 sierpnia 2021 r.Ludzie w mundurach (wbrew wojskowym przepisom nie noszą oznaczeń jednostki ani żadnych innych) budują 'płot Błaszczaka' - zasieki z drutu kolczastego na granicy polsko-białoruskiej między Krynkami a Grzybowszczyzną. 27 sierpnia 2021 r. Fot. Grzegorz Dąbrowski / Agencja Wyborcza.pl

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.