DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 2 września 2021 r. Poz. 1612. ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego. Na podstawie art. 230 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1928) zarządza się, co następuje:
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

§ 1. 1. W związku ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, związanym z obecną sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi, zarządzam wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego na okres 30 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia.

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, obejmuje obręby ewidencyjne, których wykaz jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. W czasie obowiązywania stanu wyjątkowego wprowadza się następujące rodzaje ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela:

1) zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, zgromadzeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631);

2) zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi;

3) obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej;

4) zakaz przebywania w ustalonym czasie w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach położonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym;

5) zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów, położonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym;

6) ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia na obszarze objętym stanem wyjątkowym;

7) ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

§ 3. W zakresie obowiązku służby w jednostkach zmilitaryzowanych oraz w zakresie świadczeń na rzecz obrony nie stosuje się przepisów obowiązujących w czasie wojny, zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1612

Załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Wykaz obrębów ewidencyjnych stanowiących obszar, na którym wprowadza się stan wyjątkowy

A. województwo podlaskie

L.p. obręb ewidencyjny gmina powiat

1 NIEMIRÓW Mielnik siemiatycki

2 MĘTNA Mielnik siemiatycki

3 TOKARY Mielnik siemiatycki

4 WILANOWO Mielnik siemiatycki

5 KLUKOWICZE Nurzec-Stacja siemiatycki

6 LITWINOWICZE Nurzec-Stacja siemiatycki

7 WYCZÓŁKI Nurzec-Stacja siemiatycki

8 BOBRÓWKA Czeremcha hajnowski

9 ZUBACZE Czeremcha hajnowski

10 PISZCZATKA Czeremcha hajnowski

11 POŁOWCE Czeremcha hajnowski

12 STAWISZCZE Czeremcha hajnowski

13 CZEREMCHA Czeremcha hajnowski

14 WÓLKA TERECHOWSKA Czeremcha hajnowski

15 KUZAWA Czeremcha hajnowski

16 OPAKA DUŻA Czeremcha hajnowski

17 POHULANKA Czeremcha hajnowski

18 POLICZNA Kleszczele hajnowski

19 BIAŁA STRAŻ Kleszczele hajnowski

20 WOJNÓWKA Dubicze Cerkiewne hajnowski

21 STARZYNA Dubicze Cerkiewne hajnowski

22 GÓRNY GRÓD Dubicze Cerkiewne hajnowski

23 KLAKOWO Dubicze Cerkiewne hajnowski

24 KRUGŁE Dubicze Cerkiewne hajnowski

25 WYGON Dubicze Cerkiewne hajnowski

26 WIERZCHOWSKIE Hajnówka hajnowski

27 PODOLANY Białowieża hajnowski

28 BIAŁOWIEŻA Białowieża hajnowski

29 ZASTAWA KRZYŻE Białowieża hajnowski

30 GRUSZKI Narewka hajnowski

31 STARE MASIEWO Narewka hajnowski

32 MASIEWO NOWE Narewka hajnowski

33 BABIA GÓRA Narewka hajnowski

34 BRZEZINA Michałowo białostocki

35 CISÓWKA Michałowo białostocki

36 ZALESZANY Michałowo białostocki

37 NOWOSADY Michałowo białostocki

38 JAŁÓWKA Michałowo białostocki

39 KONDRATKI Michałowo białostocki

40 GONCZARY Michałowo białostocki

41 KITURYKI Michałowo białostocki

42 DUBLANY Michałowo białostocki

43 KOLONIA MOSTOWLANY Michałowo białostocki

44 MOSTOWLANY Gródek białostocki

45 ZIELONA Gródek białostocki

46 ZUBRY Gródek białostocki

47 ŚWISŁOCZANY Gródek białostocki

48 GOBIATY Gródek białostocki

49 NAREJKI Gródek białostocki

50 BOBROWNIKI Gródek białostocki

51 JARYŁÓWKA Gródek białostocki

52 CHOMONTOWCE Gródek białostocki

53 RUDAKI Krynki sokólski

54 ŁOSINIANY Krynki sokólski

55 KRUSZYNIANY Krynki sokólski

56 OZIERANY WIELKIE Krynki sokólski

57 BIAŁOGORCE Krynki sokólski

58 OZIERANY MAŁE Krynki sokólski

59 KUNDZICZE TREJGLE Krynki sokólski

60 ŁAPICZE Krynki sokólski

61 KRYNKI Krynki sokólski

62 KRYNKI MIASTO Krynki sokólski

63 JUROWLANY Krynki sokólski

64 PIEROŻKI Szudziałowo sokólski

65 GRZYBOWSZCZYZNA Szudziałowo sokólski

66 HARKAWICZE Szudziałowo sokólski

67 USNARZ GÓRNY Szudziałowo sokólski

68 BABIKI Szudziałowo sokólski

69 MINKOWCE Szudziałowo sokólski

70 ZUBRZYCA MAŁA Szudziałowo sokólski

71 MISZKINIKI Szudziałowo sokólski

72 ZUBRZYCA WIELKA Szudziałowo sokólski

73 WOJNOWCE Szudziałowo sokólski

74 NOMIKI Sokółka sokólski

75 ZAŚPICZE Sokółka sokólski

76 BILMINY I PALESTYNA Kuźnica sokólski

77 KLIMÓWKA Kuźnica sokólski

78 SZYMAKI Kuźnica sokólski

79 CZEPIELE Kuźnica sokólski

80 TOŁCZE Kuźnica sokólski

81 PARCZOWCE Kuźnica sokólski

82 NOWODZIEL Kuźnica sokólski

83 CZUPRYNOWO Kuźnica sokólski

Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1612

84 KUŹNICA Kuźnica sokólski

85 KOWALE KOL. Kuźnica sokólski

86 CHREPTOWCE Kuźnica sokólski

87 WOJNOWCE Kuźnica sokólski

88 KOWALE Kuźnica sokólski

89 SACZKOWCE Kuźnica sokólski

90 KUŚCIŃCE-WOŁYŃCE Kuźnica sokólski

91 ZAJZDRA Kuźnica sokólski

92 POHORANY Sidra sokólski

93 KRZYSZTOFOROWO Sidra sokólski

94 CHWOROŚCIANY Nowy Dwór sokólski

95 NOWY DWÓR Nowy Dwór sokólski

96 ROGACZE Nowy Dwór sokólski

97 JAGINTY Nowy Dwór sokólski

98 CHORUŻOWCE Nowy Dwór sokólski

99 DOLINCZANY Lipsk augustowski

100 LIPSZCZANY Lipsk augustowski

101 RYGAŁÓWKA Lipsk augustowski

102 RAKOWICZE Lipsk augustowski

103 SIÓŁKO Lipsk augustowski

104 LICHOSIELCE Lipsk augustowski

105 KOPCZANY Lipsk augustowski

106 BARTNIKI Lipsk augustowski

107 STARE LEŚNE BOHATERY Lipsk augustowski

108 NOWE LEŚNE BOHATERY Lipsk augustowski

109 WOŁKUSZ Lipsk augustowski

110 LUBINOWO Lipsk augustowski

111 GRUSZKI Płaska augustowski

112 RUDAWKA Płaska augustowski

113 RYGOL Płaska augustowski

114 MUŁY Giby sejneński

115 DWORCZYSKO Giby sejneński

B. Województwo lubelskie

L.p. obręb ewidencyjny gmina powiat

1 SOBIBÓR Włodawa włodawski

2 ORCHÓWEK Włodawa włodawski

3 WŁODAWA I Włodawa włodawski

4 WŁODAWA II Włodawa włodawski

5 SUSZNO Włodawa włodawski

6 SZUMINKA Włodawa włodawski

7 RÓŻANKA Włodawa włodawski

8 STAWKI Włodawa włodawski

9 PAWLUKI Hanna włodawski

10 DOŁHOBRODY Hanna włodawski

11 HANNA Hanna włodawski

12 KUZAWKA Hanna włodawski

13 JANÓWKA Hanna włodawski

14 KUZAWKA KOLONIA Sławatycze bialski

15 SŁAWATYCZE Sławatycze bialski

16 MOŚCICE DOLNE Sławatycze bialski

17 LISZNA Sławatycze bialski

18 NOWOSIÓŁKI Sławatycze bialski

19 TEREBISKI Sławatycze bialski

20 JABŁECZNA Sławatycze bialski

21 PAROŚLA PNISKI Sławatycze bialski

22 SZOSTAKI Kodeń bialski

23 ZABŁOCIE Kodeń bialski

24 ZABŁOCIE KOLONIA Kodeń bialski

25 ZALEWSZE Kodeń bialski

26 KODEŃ III Kodeń bialski

27 KODEŃ II Kodeń bialski

28 KODEŃ I Kodeń bialski

29 ELŻBIECIN Kodeń bialski

30 ZAHACIE Kodeń bialski

31 OKCZYN Kodeń bialski

32 KOSTOMŁOTY Kodeń bialski

33 MURAWIEC - ŻUKI Terespol bialski

34 KOŁPIN OGRODNIKI Terespol bialski

35 DOBRATYCZE KOLONIA Terespol bialski

36 LEBIEDZIEW Terespol bialski

37 MICHALKÓW Terespol bialski

38 POLATYCZE Terespol bialski

39 BŁOTKÓW Terespol bialski

40 TERESPOL Terespol bialski

41 ŁOBACZEW MAŁY Terespol bialski

42 LECHUTY MAŁE Terespol bialski

43 SAMOWICZE Terespol bialski

44 KUKURYKI Terespol bialski

45 KUZAWKA Terespol bialski

46 NEPLE Terespol bialski

47 STARZYNKA Terespol bialski

48 MOKRANY STARE Zalesie bialski

49 MOKRANY NOWE Zalesie bialski

50 KRZYCZEW Terespol bialski

51 BOHUKAŁY Terespol bialski

52 ŁĘGI Terespol bialski

53 PRATULIN Rokitno bialski

54 ZACZOPKI Rokitno bialski

55 DERŁO Rokitno bialski

56 WOROBLIN Janów Podlaski bialski

57 OSTRÓW Janów Podlaski bialski

58 JANOW PODLASKI WYGODA Janów Podlaski bialski

59 WERCHLIŚ Janów Podlaski bialski

60 JANÓW PODLASKI WIEŚ Janów Podlaski bialski

61 STARY PAWŁÓW Janów Podlaski bialski

62 STARE BUCZYCE Janów Podlaski bialski

63 BUBEL GRANNA Janów Podlaski bialski

64 BUBEL ŁUKOWISKA Janów Podlaski bialski

65 STARY BUBEL Janów Podlaski bialski

66 KONSTANTYNÓW WIEŚ Konstantynów bialski

67 ANTOLIN Konstantynów bialski

68 GNOJNO Konstantynów bialski

***

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 2 września 2021 r.

Poz. 1613

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1928) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W związku z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1612) stanu wyjątkowego określa się następujący zakres wprowadzenia i stosowania ustalonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń wolności i praw:

1) zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631);

2) zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi;

3) obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez przebywające w miejscach publicznych osoby, które ukończyły 18 lat, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej;

4) zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym, obowiązujący całą dobę;

5) zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech miejsc, obiektów lub obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną, również w przypadku, gdy miejsca te, obiekty lub obszary stanowią tło dla wizerunku funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji oraz żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

6) ograniczenie dostępu do informacji publicznej przez odmowę udostępnienia w sposób określony w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 oraz z 2021 r. poz. 1598) informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, stosuje się na obszarze, na którym został wprowadzony stan wyjątkowy, obejmującym obręby ewidencyjne wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 2. 1. Ograniczenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, nie dotyczy osób, które wykażą, że:

1) na dzień wprowadzenia stanu wyjątkowego stale zamieszkiwały na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy;

2) zapewniają obsługę urzędu administracji publicznej lub jednostki organizacyjnej, wykonujących na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, zadania o charakterze publicznym;

3) przebywają na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, w celu załatwienia sprawy w urzędzie lub jednostce, o których mowa w pkt 2;

4) stale wykonują pracę zarobkową na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, na rzecz podmiotów, które stale prowadzą na tym obszarze działalność, w tym gospodarczą;

5) stale wykonują działalność gospodarczą na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy;

6) wykonują usługi pocztowe, kurierskie lub w zakresie przewozu osób lub towarów, a ich przebywanie na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, ma na celu doręczenie przesyłki lub towaru do adresatów na tym obszarze lub przewóz osób uprawnionych do przebywania na tym obszarze;

7) są posiadaczami nieruchomości zlokalizowanych na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, a ich przebywanie na tym obszarze ma na celu korzystanie z tych nieruchomości;

8) stale wykonują pracę w gospodarstwach rolnych znajdujących się na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, a ich przebywanie na tym obszarze ma na celu wykonywanie tej pracy;

9) są uczniami pobierającymi naukę na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, bądź ich opiekunami albo studentami odbywającymi studia na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, a ich przebywanie na tym obszarze jest związane z pobieraniem nauki, odbywaniem studiów lub sprawowaniem opieki;

10) są dziećmi objętymi wychowaniem przedszkolnym lub formami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, bądź ich opiekunami, a ich przebywanie na tym obszarze ma na celu korzystanie lub umożliwienie korzystania z wychowania przedszkolnego lub form opieki nad tymi dziećmi;

11) są osobami niepełnosprawnymi albo opiekunami osób niepełnosprawnych, a ich przebywanie na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, jest związane z korzystaniem z ośrodka dla osób niepełnosprawnych;

12) w stosunku do osoby, o której mowa w pkt 1, są małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem i przebywają na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, w celu opieki nad nią albo pomocy w załatwianiu jej bieżących spraw życia codziennego;

13) przebywają na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, w celu sprawowania lub udziału w kulcie religijnym, chrzcinach, weselu lub pogrzebie;

14) przebywają na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, w związku z bezpośrednim przemieszczaniem się w celu zgodnego z przepisami przekroczenia granicy państwowej lub bezpośrednio po jej przekroczeniu w celu opuszczenia obszaru, na którym wprowadzono stan wyjątkowy;

15) przebywają na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, w związku z przemieszczaniem się przez ten obszar drogą publiczną – bezpośrednio w celu jego niezwłocznego opuszczenia;

16) zachodzą szczególne, uzasadnione okoliczności wskazujące na niezbędność bezpośredniego kontaktu z osobą, o której mowa w pkt 1, po uzyskaniu zgody właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej.

2. Ograniczenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, nie stosuje się do:

1) osób przemieszczających się pojazdami ratownictwa medycznego i innych służb interwencyjnych;

2) osób przemieszczających się bezpośrednio do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711) w celu skorzystania ze świadczeń zdrowotnych;

3) funkcjonariuszy i pracowników służb państwowych oraz żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania służbowe.

§ 3. Ograniczenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 5, nie stosuje się do utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech miejsc, obiektów lub obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej i Policji oraz żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania służbowe.

§ 4. Informacje o wprowadzonych ograniczeniach właściwy wojewoda podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru, na którym wprowadzono stan wyjątkowy. Informacje o objęciu obszaru stanem wyjątkowym mogą zostać zamieszczone także na tablicach informacyjnych.

§ 5. Osoby objęte ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, mają obowiązek opuszczenia obszaru objętego stanem wyjątkowym do godz. 24.00 w dniu ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

***

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 2 września 2021 r.

Poz. 1614

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczenia prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni

Na podstawie art. 22 ust. 3 pkt 5 w związku z art. 21 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1928) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1612) ogranicza się prawo posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez zakazanie ich noszenia na obszarze objętym stanem wyjątkowym.

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy broni, w tym w stanie rozładowanym, i amunicji, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955).

3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy materiałów wybuchowych, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 204).

§ 2. Ograniczenie, o którym mowa w § 1, nie dotyczy broni:

1) posiadanej na podstawie pozwolenia na broń w celu ochrony osób i mienia,

2) posiadanej na podstawie dopuszczenia do posiadania broni przez wewnętrzne służby ochrony,

3) posiadanej na podstawie dopuszczenia do posiadania broni przez pracowników ochrony,

4) posiadanej na podstawie dopuszczenia do posiadania broni przez pracowników podmiotów, którym broń jest niezbędna w celach wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych,

5) posiadanej przez osoby, o których mowa w art. 39 ust. 1 i w art. 40 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji – oraz amunicji do tej broni.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem