Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

W komunikacie UNHCR (agencja ONZ ds. uchodźców) przypomina: „Z naszych informacji wynika, że w skład grupy wchodzą głównie osoby z Afganistanu i Iraku, w tym dzieci, kobiety i osoby potrzebujące pomocy medycznej. Niektórzy z tej grupy mogą wymagać ochrony międzynarodowej i z tego, co wiemy, zgłaszały one zamiar ubiegania się o azyl".

Wezwanie do indywidualnej oceny

Przedstawicielka UNHCR w Polsce Christine Goyer mówi:

– Choć rozumiemy wyzwania związane ze wzrostem liczby osób, które przedostają się do Polski, apelujemy do władz RP o zapewnienie tym ludziom dostępu do terytorium, natychmiastowej opieki medycznej, pomocy prawnej oraz wsparcia psychologicznego i socjalnego. Dostęp do terytorium i azylu powinien być udzielony zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz prawa krajowego i międzynarodowego.

Uchodźcy przetrzymywani na granicy w Usnarzu potrzebują lekarza. Lekarza nie wpuszczono. To już tortury

UHCR podkreśla: „Rozumiemy, że nieuregulowane przemieszczanie się uchodźców i migrantów stanowi istotne wyzwanie. Zarazem jednak wywołuje negatywne skutki dla uchodźców i osób poszukujących azylu – zwłaszcza jeśli przez wiele dni pozostawieni są bez żadnego wsparcia".

Uchodźcy w Afganistanu, w sumie 32 osoby, przetrzymywani w obozowisku w pobliżu Usnarza Górnego na granicy polsko-białoruskiej. Straż graniczna nie wpuszcza ich do Polski, białoruscy pogranicznicy nie pozwalają im wrócić na Białoruś. Usnarz Górny , 19 sierpnia 2021Uchodźcy w Afganistanu, w sumie 32 osoby, przetrzymywani w obozowisku w pobliżu Usnarza Górnego na granicy polsko-białoruskiej. Straż graniczna nie wpuszcza ich do Polski, białoruscy pogranicznicy nie pozwalają im wrócić na Białoruś. Usnarz Górny , 19 sierpnia 2021 Fot. Grzegorz Dąbrowski

Christine Goyer apeluje:

– Wzywamy polski rząd do dokonania indywidualnej oceny każdego przypadku przed wydaleniem tych osób lub niedopuszczeniem ich do terytorium RP. Zgodnie z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców, której Polska jest sygnatariuszem, osoby ubiegające się o azyl nie powinny być karane za nielegalne przekroczenie granicy. Wszystkie państwa mają prawo do zarządzania swoimi granicami w zgodzie z prawem międzynarodowym, jednak pod warunkiem respektowania praw człowieka, w tym także prawa do azylu.

Nieludzki ping-pong na granicy. Uchodźcy wielokrotnie wyrzucani na Białoruś

UNHCR współpracuje z właściwymi instytucjami – w tym także w Białorusi – i wzywa wszystkie strony „do rozwiązania impasu w zgodzie z prawem międzynarodowym i z poszanowaniem zasad humanitaryzmu oraz do unikania instrumentalizowania uchodźców oraz innych osób, które są w szczególnie trudnych sytuacjach". UNHCR „jest gotowy wspierać polskie władze, by działania przez nie podejmowane były zgodne z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców".

embed
Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.