Jak ogłosiły służby informacyjne polskiego rządu, każdy obywatel i obywatelka Białorusi przebywający na terytorium tego państwa, którzy ze względu na panującą tam obecnie sytuację chcą uzyskać wizę uprawniającą do wjazdu do Polski w celach humanitarnych, powinni skontaktować się telefonicznie lub mailowo z jednym z konsulatów polskich na Białorusi.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Wniosek wizowy będzie można złożyć bezpośrednio w konsulacie lub w jednym z punktów przyjmowania wniosków wizowych na Białorusi.

Wnioski także korespondencyjnie

Wniosek wizowy będzie można złożyć również korespondencyjnie (czyli wysyłając go pocztą na podany adres).

Obywatele i obywatelki Białorusi powinni kontaktować się z jedną z placówek konsularnych:

– Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku – nr telefonu: +375 17 388 52 49, adres e-mail: minsk.wk.wizy@msz.gov.pl,

– Konsulat Generalny RP w Brześciu – nr telefonu: +375 162 27 00 49, adres e-mail: visabrest@msz.gov.pl,

– Konsulat Generalny RP w Grodnie – nr telefonu: +375 152 73 10 49, adres e-mail: grodno.kg.wiza@msz.gov.pl.

W konsulatach tych każda osoba zostanie poinstruowana, jak można złożyć wniosek wizowy. Informację w tej sprawie można również otrzymać w jednym z punktów przyjmowania wniosków wizowych: https://www.vfsglobal.com/poland/belarus

Tak szybko, „jak to tylko możliwe”

Ubiegając się o wizę, trzeba przedstawić: wypełniony i podpisany wniosek o wizę krajową wraz ze zdjęciem, ważny paszport, który został wydany w ciągu ostatnich 10 lat i posiada dwie wolne strony, a jego okres ważności upływa nie wcześniej niż po 3 miesiącach od upływu okresu ważności wizy, ubezpieczenie medyczne ważne na okres, na jaki chciałbyś uzyskać wizę, oraz pisemną deklarację dot. chęci uzyskania wizy do Polski. Składając wniosek, każda osoba zostanie poinformowana o tym, kiedy i w jaki sposób będzie mogła odebrać paszport.

„Po złożeniu wniosku konsulat rozpatrzy go tak szybko, jak to tylko możliwe” – czytamy na stronie internetowej polskiego rządu. Pada zapewnienie, że jeżeli decyzja konsula będzie pozytywna, osoby starające się o wizę otrzymają wizę krajową w celu humanitarnym ważną maksymalnie do 1 roku.

Wiza jest całkowicie bezpłatna. Składający wniosek o wizę w punkcie przyjmowania wniosków wizowych poniosą opłatę z tytułu usług świadczonych przez punkt, odpowiadającą kwocie 11 euro. Osoby posiadające dokumenty uprawniające do podjęcia pracy w Polsce lub rozpoczęcia nauki na studiach lub w innych formach kształcenia w Polsce albo jesteś posiadaczem Karty Polaka powinny ubiegać się o wydanie wizy w tym celu. Wniosek można złożyć zgodnie z opisaną powyżej procedurą.

Pikieta w Białymstoku

Tymczasem w niedzielę (30 sierpnia) pod konsulatem białoruskim w Białymstoku Białorusini i Białorusinki (z Białorusi) mieszkający w podlaskiej stolicy i jej okolicach szykują kolejną pikietę w związku ze sfałszowanymi wyborami prezydenckimi w ich kraju i represjami, jakie tam mają miejsce. Tym razem szykują niespodziankę w związku z przypadającymi na ten dzień 66. urodzinami Aleksandra Łukaszenki. Także w tym dniu w Mińsku i wielu innych miastach zapowiedziano kolejne masowe protesty.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej na ten temat
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem