Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Jak poinformował w nocy z piątku na sobotę (13/14 marca) wydział prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego granicę Polski z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach.

Kontrole na granicach wewnętrznych

Kontrole będą prowadzone również w portach morskich i na lotniskach. Zarówno na granicy wewnętrznej, jak i na granicy zewnętrznej (przejścia graniczne z Białorusią, Rosją i Ukrainą) zostaną wprowadzone ograniczenia dla cudzoziemców na kierunku wjazdowym do Polski.

„Zmiany przy przekraczaniu granicy są wprowadzane, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Chodzi o uniknięcie wjazdu na teren Polski osób, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego” – zaznacza w komunikacie wydział prasowy MSWiA.

Granicę wewnętrzną będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Na granicy lądowej będzie ich w sumie 37: na granicy z Czechami – 15, ze Słowacją – 5, z Niemcami – 15, z Litwą – 2 (w Budzisku i Ogrodnikach).

Kontrola graniczna będzie też prowadzona w czterech portach morskich oraz na 17 lotniskach. Pełna lista stanowi załącznik do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną.

W komunikacie wydziału prasowego MSWiA czytamy: „Zakres kontroli dostosowany będzie odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 (choroba COVID-19). Straż Graniczna będzie realizować zadania przy użyciu sprzętu mobilnego, w oparciu o własne zasoby kadrowe oraz we współdziałaniu z Policją i Państwową Strażą Pożarną”.

Koronawirus. Zawieszony ruch graniczny

Czasowo zawieszono lub ograniczono ruch graniczny na określonych przejściach granicznych. Od 15 marca do odwołania zostaje zawieszony ruch graniczny w części przejść granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą. Chodzi o siedem przejść z Ukrainą, pięć przejść z Białorusią i dwa przejścia z Rosją.

Jeśli chodzi o granicę polsko-białoruską, chodzi o przejścia: Rudawka–Lesnaja (przejście rzeczne), Białowieża–Piererow (drogowe), Siemiatycze–Domaczewo (drogowe), Połowce–Pieszczatka (drogowe), Czeremcha–Wysokolitowsk (drogowe).

Koronawirus. Kontrole na granicy z Białorusią: U nas też jest ten wirus, ale i tak prawdy nam nie mówią

Na tej granicy polsko-białoruskiej dozwolony jest całodobowo ruch na przejściach: Kuźnica Białostocka–Grodno (przejście kolejowe, ruch towarowy), Kuźnica Białostocka–Bruzgi (przejście drogowe, ruch towarowy i osobowy: samochodami osobowymi), Bobrowniki–Bierestowica (przejście drogowe, ruch towarowy i osobowy: samochodami osobowymi), Zubki Białostockie–Bierestowica (przejście kolejowe, ruch towarowy), Siemianówka–Swisłocz (przejście kolejowe, ruch towarowy), Kukuryki–Kozłowiczy (przejście drogowe, ruch towarowy), Terespol–Brześć (przejście kolejowe, ruch towarowy).

Wjadą niektórzy cudzoziemcy

Na przejściach granicznych, gdzie ruch jest dozwolony, granicę państwową w kierunku Polski będą mogli przekraczać: obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP, cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny, oraz członkowie ich rodzin, cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP, cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP (tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach jak obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP), którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant placówki straży granicznej po uzyskaniu zgody komendanta głównego straży granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Polski w trybie, który określa ustawa o cudzoziemcach.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.