Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar przypomina, że 17 kwietnia ubiegłego roku – w związku ze skargą Komisji Europejskiej - Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że Polska w sprawie wycinki Puszczy Białowieskiej uchybiła zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy siedliskowej oraz ptasiej. Już wcześniej podkreślał, że Trybunał potwierdził tym samym, iż wycinka Puszczy była nielegalna, a manifestacje w jej obronie – uzasadnione. Miały one bowiem na celu doprowadzenie do przestrzegania prawa przez polskie władze i powstrzymania Lasów Państwowych od zwiększenia wycinki.

Pozostało 87% tekstu
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej