Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Prawie milion złotych przeznaczony zostanie na projekt zatytułowany Business Point Fundusz Biebrzański, który prowadzi Fundacja Science Point, zaś partnerem jest Agencja Rozwoju Regionalnego ARES SA w Suwałkach.

Szansa dla stu osób

– Skierowany jest do mieszkańców obszaru działania LGD Fundusz Biebrzański: Dąbrowy Białostockiej, Janowa, Korycina, Nowego Dworu, Suchowoli, Lipska, Sztabina, Goniądza, Jaświł, Moniek, Trzciannego, chcących założyć działalność gospodarczą - informuje Emilia Malinowska z Referatu Polityki Informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego. - Chodzi o osoby, które nie prowadziły takiej działalności przez ostatnie 12 miesięcy: bezrobotne, nieaktywne zawodowo, poszukujące pracy i jednocześnie spełniające jeszcze jeden z warunków, m.in. mają orzeczenie o niepełnosprawności, skończyły 50 lat, są długotrwale bezrobotne lub o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu 60 osób skorzysta z porad zawodowych, natomiast 40 osób ma szansę na dotację inwestycyjną oraz wsparcie pomostowe. Wartość to ponad 1 mln zł, dofinansowanie 958 tys. zł.

Zajęcia dodatkowe i specjalistyczne w przedszkolach

123 tys. zł to dotacja na projekt „Akademia Małego Księcia” realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, również w ramach LGD Fundusz Biebrzański. Zostanie utworzony oddział przedszkolny przy ul. Leśnej w Mońkach, który zajmie się czworgiem dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka zostanie dostosowana do ich potrzeb, będą również prowadzone zajęcia specjalistyczne. Wartość inwestycji – 130 tys. zł.

– Ponad 90 tys. zł trafi do gminy Sokółka z LGD Szlak Tatarski. Dzięki dotacji w Przedszkolu nr 2 w Sokółce będą prowadzone dla 98 podopiecznych zajęcia dodatkowe, takie jak np.: „Odkrywcy i konstruktorzy” i „Matematyka pod lupą”, a także wyrównawcze, wzmacniające kompetencje matematyczne, naukowo-technologiczne, informatyczne, umiejętność uczenia się, kreatywność, umiejętność pracy w zespole. Ośmioro nauczycieli skorzysta ze szkoleń na temat nowatorskiego podejścia do nauczania matematyki czy rozwijania kompetencji technicznych – dodaje urzędniczka.

Z kolei Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w ramach LGD Biebrzański Dar Natury zrealizuje dwa projekty, których dofinansowanie wyniesie 696 tys. zł. Z gminą Grajewo, jako partnerem, obejmie pomocą 49 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (357 tys. zł dotacji), z miastem Grajewo – 50 osób (339 tys. zł dotacji). Skorzystają one z pomocy psychologicznej, socjalnej, porad, szkoleń i staży zawodowych.

Realizacja tych działań, zgłoszonych przez Lokalne Grupy Działania, jest możliwa dzięki Rozwojowi Lokalnemu Kierowanemu przez Społeczność (RLKS), funkcjonującemu w ramach programu regionalnego. Dzięki RLKS konkursy na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadzają Lokalne Grupy Działania, ale to Zarząd Województwa przyznaje dotacje projektom spełniającym warunki konkursu.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.