Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Kolejne umowy dotyczące dofinansowania projektów w ramach transgranicznego programu Polska-Białoruś-Ukraina (część Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa) podpisał w środę (3.1) w Białymstoku wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. Wsparcie trafi do beneficjentów z gmin Drohiczyn, Sokółka i Szczuczyn. Gminy te, wspólnie z partnerami z Białorusi i Ukrainy, zrealizują projekty związane z dziedzictwem kulturowym i naturalnym na pograniczu.

Do Grodna i Brześcia bez wiz. Świąteczny prezent Łukaszenki

Łączący Bug i jego dopływy

– Cieszy mnie duże zaangażowanie podmiotów z Podlasia w programie, którym zarządza Ministerstwo Rozwoju. Partnerzy z regionu uczestniczą w 15 projektach konkursowych. Oprócz tego wsparcie otrzyma pozakonkursowy projekt modernizacji kolejowego przejścia granicznego z Białorusią w Siemianówce. Partnerzy z Podlasia zyskają łącznie ponad 21 mln euro. Mam nadzieję, że ta kwota jeszcze się zwiększy, gdyż w marcu Komitet wybierze projekty dotyczące wspólnych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa – powiedział przy okazji popisywania umów w Białymstoku wiceminister Hamryszczak. Pierwsza z umów dotyczy projektu „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych”.

Chodzi o wytyczenie kajakowych szlaków turystycznych na Bugu i jego dopływach na obszarze Polski, Białorusi i Ukrainy. Szlak zostanie oznakowany oraz powstanie niezbędna infrastruktura turystyczna. W celu lepszej promocji szlaku w każdym z regionów powstaną centra turystyki kajakowej. Beneficjenci otrzymają 1,28 mln euro wsparcia.

Szlak Sokółka-Grodno i centra

Druga umowa związana jest ze Szlakiem Tyzenhauza i utworzeniem szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego Sokółki i Grodna. W obu tych miastach zostaną wyremontowane i wyposażone dwa historyczne budynki, które przeznaczono do celów kulturowych.

Powstanie także szlak turystyczny „Tyzenhauz Trail” (Sokółka-Grodno). Turyści będą mogli skorzystać ze ścieżek dzięki zakupionym w ramach projektu rowerom.

Projekt koncentruje się na dziedzictwie kulturowym i historycznym pogranicza Polski i Białorusi związanym z osobą Antoniego Tyzenhauza, który w XVIII w. był podskarbim litewskim i starostą grodzieńskim. Dofinansowanie projektu to 1,92 mln euro. Z kolei w ramach trzeciego projektu mają powstać Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska – Białoruś. Trzy transgraniczne takie centra dialogu kultur zajmą się organizacją wydarzeń promujących wspólną kulturę pogranicza (koncerty grup folklorystycznych, występy grup tanecznych i warsztaty rękodzieła).

Partnerzy projektu opracują także strategię rozwoju turystyki na obszarze pogranicza Polski, Białorusi oraz Ukrainy. Wsparcie wyniesie 2,35 mln euro.

W ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina, w grudniu minionego roku odbyło się uroczyste podpisanie kolejnych umów z beneficjentami z województwa podkarpackiego. W najbliższych tygodniach zostaną zawarte z instytucjami z Lubelszczyzny.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.