Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Hajnowski SP ZOZ kończy rok na plus – szpital podpisał umowy na realizację dwóch modernizacyjnych projektów.

Prace zaczną się w lutym i kwietniu

– Pierwszy „Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki zdrowotnej” – zakłada przebudowę i doposażanie w nowoczesny sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwo medyczne, organizowanego przez Ministra Zdrowia. Wartość przedsięwzięcia to ponad 6,5 mln zł. Prace modernizacyjne rozpoczną się w lutym – opowiada Katarzyna Miszczuk ze Starostwa Powiatowego w Hajnówce. – Kolejny projekt dotyczy poprawy efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W ramach tego przedsięwzięcia mają zostać przebudowane oraz doposażone w sprzęt medyczny sale na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego.

Całkowita wartości inwestycji to ponad 9,7 mln zł, szpital otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Początek realizacji projektu przypada na kwiecień przyszłego roku.

Modernizacje i inwestycje

Ale modernizację szpital zaczął już wcześniej.

Niedawno ukończone zostały prace remontowe pomieszczeń, do niedawna zagospodarowanych przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku oraz sąsiadujących poradni specjalistycznych.

– Wyremontowane pomieszczenia zostały zagospodarowane przez poradnie specjalistyczne: ginekologiczną, kariologiczną, ortopedyczną, chirurgiczną, gabinety: EKG, holter, echo serca, KTG oraz salę ćwiczeń. Dodatkowo wykonana została instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania i Systemu Sygnalizacji Pożarowej w całym Bloku C – wylicza Katarzyna Miszczuk.

Wartość obu inwestycji to 911 430 tyś. zł. (remont pomieszczeń po CRKiK – 605 775 zł, dodatkowo instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania i Systemu Sygnalizacji Pożarowej w całym Bloku C – 305 655 zł).

Inwestycja goni inwestycję

W ciągu ostatnich kilku lat inwestycji było więcej.

W grudniu 2016 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej. W tym samym roku wyremontowano również Oddział Wewnętrzny z pododdziałem rehabilitacji kardiologicznej. Z kolei w 2014r., w ramach transgranicznego projektu Polska – Białoruś – Ukraina „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze w rejonach endemicznego ich występowania na pograniczu polsko-białoruskim”, do wyremontowanego w ramach projektu Medycznego Laboratorium Diagnostycznego trafił sprzęt warty 1,5 mln zł.

W 2014r. odbyło się również uroczyste otwarcie oddziałów rehabilitacji leczniczej i rehabilitacji neurologicznej.

Programy profilaktyczne

Hajnowska placówka realizuje ponadto programy profilaktyczne finansowane przez NFZ, ale także własne. W 2016r. był to program „Dbam o zdrowie”, w ramach którego osoby w wieku 55-60, objęte Podstawową Opieką Zdrowotną przy SP ZOZ w Hajnówce, mogły skorzystać z bezpłatnych badań ukierunkowanych na diagnozę tarczycy, schorzeń nowotworowych w obrębie jamy brzusznej, gruczołu krokowego oraz narządów rodnych – czyli chorób, na które szczególnie narażona jest grupa wiekowa objęta programem.

– Na przełomie 2017/2018 roku, w porozumieniu z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, hajnowski SP ZOZ przystąpi do realizacji Programu „Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”. W ramach tego mieszkańcy 3 powiatów województwa podlaskiego o najwyższym wskaźniku zapadalności na kleszczowe zapalenie mózgu (powiaty: hajnowski, sejneński i sokólski) będą mieć możliwość dofinansowania szczepienia przeciwko KZM – informuje Katarzyna Miszcz. – Program kierowany jest do osób pracujących w sektorach: „rolnictwo, łowiectwo rybactwo”, w wieku 18-64 lata.

Warto skorzystać z programu – za komplet 3 szczepień uczestnik poniesie łączny koszt 30 zł – a to cena jednej dawki, jaką musi uiścić decydujący się na szczepienie poza programem (a pamiętajmy, że szczepionkę należy przyjąć trzykrotnie). Z dofinansowania skorzysta łącznie 13 214 osób – w tym 4 357 osoby z powiatu hajnowskiego. Do szczepień kwalifikować będą lekarze POZ. Realizacja projektu przypada na grudzień2017r./październik 2021r., szczegółowe informacje: http://spzoz.hajnowka.pl/ i www.powiat.hajnowka.pl.

Katarzyna Miszczuk przypomina, żed hajnowski SP ZOZ może pochwalić się Certyfikatem Zarządzania Jakością ISO oraz Certyfikatem akredytacyjnym przyznanym jest przez Ministra Zdrowia. Ponadto hajnowski SP ZOZ od kilku lat „okupuje” czołówkę rankingu Złotej Setki najlepszych szpitali w Polsce – hajnowski ZOZ zajmuje 31 miejsce (a drugie w województwie).

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.