Modernizacja Teatru Dramatycznego w Białymstoku, rewitalizacja monasteru w Supraślu czy cerkwi na św. Górze Grabarce i inne przedsięwzięcia staną się możliwe dzięki negocjacjom z Ministerstwem Rozwoju. Wicemarszałek Maciej Żywno podpisał we wtorek (30.05) w Warszawie drugi aneks do Kontraktu Terytorialnego.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

To dobre wieści – dzięki wpisaniu tych inwestycji do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego, pracochłonne i wymagające dużego dofinansowania projekty – mają szansę realizacji.

– W kontrakcie ujęto nowe, priorytetowe dla rozwoju regionu przedsięwzięcia: z obszaru kultury, ale też rozwój klastrów energii, rozwój elektronicznych usług administracji publicznej oraz aktywizowanie społeczności lokalnych – mówi Urszula Arter, rzeczniczka marszałka.

Siedem projektów

W przypadku inwestycji kulturalnych aneks dotyczy siedmiu bardzo ważnych projektów, na których realizację region czeka od dawna. Są to:

* modernizacja Teatru Dramatycznego w Białymstoku

* rewitalizacja Świętej Góry Grabarki

* kolejna rewaloryzacja Klasztoru Męskiego Zwiastowania NMP w Supraślu

* Klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa Zakonu Kamedułów

* przebudowa zabytkowej Hali Targowej w Łomży,

* Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej przy Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury

* remont obiektów zabytkowych dawnego klasztoru w Sejnach na potrzeby utworzenia Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

W przypadku dwóch białostockich projektów najwięcej pieniędzy pochłonie modernizacja zabytkowego budynku Teatru Dramatycznego, na którą potrzeba blisko 21 milionów złotych. Obiekt, którego budowa zaczęła się jeszcze przed II wojną światową wymaga kompleksowego remontu, który może potrwać nawet kilka lat. Projekt zakłada m.in. przebudowę głównej sceny i widowni oraz wymianę instalacji.

Negocjacje

Kontrakt Terytorialny to umowa między rządem i samorządem wojewódzkim, która wskazuje cele rozwojowe regionu, jego najważniejsze potrzeby, sposób ich realizacji i finansowania. Oprócz środków unijnych uwzględnia także środki krajowe.

– Kontrakt jest wypracowywany w trakcie negocjacji pomiędzy województwem a rządem. Został podpisany 27 września 2014 roku, a pierwsze zmiany wprowadzono w aneksie nr 1 – 11 sierpnia 2015 roku. Teraz został podpisany drugi aneks – dodaje Urszula Arter.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem