Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar przypomina, że 17 kwietnia ubiegłego roku – w związku ze skargą Komisji Europejskiej - Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że Polska w sprawie wycinki Puszczy Białowieskiej uchybiła zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy siedliskowej oraz ptasiej. Już wcześniej podkreślał, że Trybunał potwierdził tym samym, iż wycinka Puszczy była nielegalna, a manifestacje w jej obronie – uzasadnione. Miały one bowiem na celu doprowadzenie do przestrzegania prawa przez polskie władze i powstrzymania Lasów Państwowych od zwiększenia wycinki.

Aplikacja Wyborczej jest dostępna na Android. Możesz pobrać ją już teraz!

Aplikacja Wyborczej jest dostępna na iOS. Możesz pobrać ją już teraz!

Naruszenie obywatelskich praw

RPO dochodzi do wniosku: „Po wyrokach TS UE i SN nie budzi zatem wątpliwości, że: wycinka drzew w Nadleśnictwie Białowieża była prowadzona z naruszeniem prawa; wprowadzony zakaz wstępu do lasu miał charakter nielegalny, gdyż został wprowadzony na czas nieokreślony, a więc z rażącym naruszeniem ustawy o lasach; osoby pokojowo protestujące nie dopuściły się czynu zabronionego. Nie może dopuścić się bowiem tego wykroczenia osoba, która nie przestrzega nielegalnego zakazu”.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej